Written by 01:23 Poradnik

Co to jest badanie poziomu APTT we krwi?

Badanie APTT (ang. Activated Partial Thromboplastin Time) jest oznaczeniem czasu częściowej tromboplastyny, czyli czasu potrzebnego do wytworzenia skrzepu po dodaniu odpowiednich odczynników do próbki z osoczem. APTT określa czas krzepnięcia osocza, które zostało zapoczątkowane przez układ wewnątrzpochodny.

Wskazania do wykonania badania poziomu APTT we krwi?

Badania APTT zostało wprowadzone do rutynowego diagnozowania hemofilii w 1953 roku. Współcześnie jest wykonywane także w tym celu, a ponadto wskazaniami do jego przeprowadzenia są:

  • ocena hemostazy przed operacją,
  • podejrzenie skazy krwotocznej,
  • podejrzenie innych chorób związanych z krzepnięciem krwi, np. zakrzepicy,
  • w czasie trwania kuracji u chorych na hemofilię,
  • w czasie kuracji heparyną niefrakcjonowaną.

Badanie często jest zlecane w rozpoznawaniu krwotoków lub zaburzeń krzepnięcia.

Jak się przygotować do badania poziomu APTT we krwi?

Na badanie pacjent nie musi zgłosić się na czczo. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

Jak przebiega badanie poziomu APTT we krwi?

Wskaźnik APTT jest oznaczany z próbki pobranej zwykle z żyły łokciowej pacjenta. Materiałem dla badania APTT jest osocze.

Normy APTT we krwi

Prawidłowe wartości wskaźnika APTT to 28-34 sekund. Wartość ta może być różna w zależności od analizatora. W niektórych przypadkach górna granica może wynosić 39,9 sekundy. Wyniki badania APTT najlepiej konsultować z lekarzem, który zalecił wykonanie tego badania.

Close